Salam ziarah buat semua sahabat-sahabat seperjuangan. Moga-moga dengan sedikit perkongsian ini, akan mengeratkan lagi ukhuwah kita. InsyaALLAH.Jiwa umat Islam tidak harus kecewa menyaksikan kekalahan. Biarkan kekalahan menjadi penggerak perjuangan, bukan kemenangan yang kita hendak, tapi kebenaran yang kita tuntut.

Wednesday, October 28, 2009

Perancangan Dakwah

"Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat)."
-Surah al-Hasyr;18-

Perancangan dakwah merupakan suatu perkara yang amat penting bagi kelancaran dakwah. Seorang dae'i seharusnya peka betapa pentingnya perancangan sebelum menjalankan kerja dakwah. Kerja dakwah yang tidak tersusun dan terancang, akan melambatkan untuk mencapai matlamat yang di idam-idamkan oleh setiap orang Islam.

Perancangan dakwah dapat didefinisikan sebagai proses menyatukan dan menjuruskan segala sumber organisasi yang terhad secara yang optimum untuk mencapai matlamat dakwah. Dalam proses ini, kita perlulah mengenal pasti matlamat yang ingin kita capai serta menyusun sumber-sumber, langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu kita ambil untuk mencapai matlamat tadi.Perancangan amat penting kerana sumber-sumber kita sentiasa terhad. Oleh itu, kita seharusnya mengoptimumkan penggunaan sumber yang kita ada.

Perkara-Perkara Yang Perlu Ada Sebelum Merancang.

1. Disiplin
Perancangan merupakan satu proses yang memerlukan penganalisisan yang teliti dengan pemikiran yang rasional dan sistematik. Tanpa disiplin dan kesabaran, perancangan yang rapi mungkin tidak dapat dihasilkan.Sesuatu perancangan yang berjaya memerlukan penumpuan usaha dan susun atur yang baik. Tanpa disiplin, segala perancangan yang telah dilakukan akan hanya menjadi impian di atas kertas.

2. Masa
Masa yang diberikan kepada proses merancang mempengaruhi kualiti sesuatu perancangan. Masa yang secukupnya diperlukan untuk mengkaji dan menganalisis maklumat dan keadaan yang dihadapi oleh dakwah sebelum membuat sebarang rumusan mengenai matlamat yang ingin dicapai dan tindak-tanduk yang ingin diambil. Sekiranya masa yang kita berikan terlalu sedikit, kemungkinan besar sebarang perancangan yang kita rumuskan akan berdasarkan andaian-andaian serta kefahaman realiti dakwah yang kurang tepat. Akibatnya, perancangan itu gagal mencapai sepenuhnya matlamat yang diingini.

3. Maklumat
Perancangan perlu menganalisis maklumat kerana maklumat yang kita gunakan akan mempengaruhi kualiti perancangan kita.Dalam keadaan terdesak, kita terpaksa membuat keputusan secara cepat. Oleh itu, keputusan adalah lebih banyak bergantung kepada andaian-andaian atau pengalaman yang lalu.

-Wallahu'alam-

0 comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails